TESMER STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI
(Sınavı Kazanan Adaylar İcin)
  TESMER STAJA BAŞLAMA EVRAKLARI
Staja Başlama Değerlendirmesi'ni başarmanız, staja başlamaya hak kazandığınız anlamına gelir. Staja her yılın Mayıs, Eylül veya Ocak aylarında başlanır. Aday meslek mensubu ilgili staj döneminin ilk 10 günü icinde staja fiilen başlamak zorundadır. Stajınızı başlatmak icin Staj Dosyanızı tamamlamanız gerekir.

Stajın başlatılmasında staj dosyası actırma tarihi değil , staja başlama değerlendirmesini kazandıktan sonraki staj dönemi esas alınmaktadır. Bu nedenle adayların stajları, başarılı oldukları sınavdan sonraki staj döneminde başlatılır.

Tüm stajyerlerimizin dosyalarında matbu evrakların bulunması gerekmektedir. Staj; büro da staj, denetim altında staj, gözetim altında (meslek mensubu bordrolu) staj olmak üzere üc gruba ayrılmaktadır. Stajyer hangi grup altında yer alıyorsa, o grup icin gerekli olan evrakları hazırlamalıdır.
Sınav kazandı belgenizin aslı ile birlikte evraklarınızı hazırlayarak başvuru yapmanız gerekmektedir.

MATBU EVRAKLAR

 • Staj Onay Belgesi
 • Stajyer Hakkında Bilgi Formu
 • Stajyer Tespit Tutanağı
 • Tek Kişi Staj Yazısı
 • Staj Takip Formu

1.BÜRODA STAJ

 • SSK İşe Giriş Bildirgeniz (Aslı Ve Noter Onaylı Örneği)
 • Son SSK Aylık Dönem Bordrosu
 • Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İcinde Alınmış Aslı)
 • Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
 • SMMM Ve YMM Ltd. Şti . A.Ş.' lerde Staj Yapacak Olan Adaylar icin Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi

2. DENETİM ALTINDA STAJ

 • SSK İşe Giriş Bildirgeniz (Aslı Veya Noter Onaylı Örneği)
 • Son SSK Aylık Dönem Bordrosu
 • Şirket Merkezini Gösterir En Son Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
 • Genel İmza Sirküleri
 • Vergi Levhası Fotokopisi
 • Meslek Mensubu İle Şirketin Yaptığı Sözleşme Fotokopisi (Staj Dönemini Kapsayan)
 • Meslek Mensubunun Şirkete Kestiği Fatura Veya Makbuz Örnekleri (Staj Dönemini Kapsayan)
 • Meslek Mensubunun Bağlı Bulunduğu Odadan Alınacak Faaliyet Belgesi (Son 3 Ay İcinde Alınmış ve Aslı)
 • Meslek Mensubu Ruhsat Fotokopisi
 • Meslek Mensubu SMMM/YMM/Ltd.A.Ş. Ortağı İse Şirketin İmza Sirküleri Fotokopisi, Ticaret Sicil Gazetesi