Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498212780\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-VERGİ TARİFELERİ\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=543&view=threaded&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-VERGİ TARİFELERİ
#543
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-VERGİ TARİFELERİ 5 Yıl önce Başarı: 0  
VERGİ TARİFELERİ

• Eğer matrah teknik nitelikteyse spesifik tarife uygulanır.
• Eğer matrah para birimiyle ifade edilirse değer esasına dayalı advalorem tarife uygulanır.
• Devletin organik yapısına göre yapılan tasnif biçimine İdari tasnif denir.

Resim: Belirli bir hizmetin veya işin görülmesi için yetkili makamlardan alınan izin karşılığında ödenen paralardır. (Belediyelerin gelir kaynaklarındandır)
Harç: Hizmetlerden yararlananların faydalanma derecesine göre zorunlu olarak alınan paralardır. Örn: Pasaport Tapu harcı vs. Zor öğesi özelliği onu vergiye yaklaştırır karşılığı olması ise vergiden uzaklaştırır.
Şerefiye: Bayındırlık işlerinden dolayı değerleri artan gayrimenkullerin sahiplerinden hizmetin maliyetine katılma karşılığı alınan paylardır.
Vergi oranı: Birim matrah üzerinden alınan verginin gelire olan oranıdır.
Vergi yükü: Ödenen vergilerle elde edilen gelir arasındaki oransal ilişkiye denir.

Vergi yükü türleri:
1- Toplam vergi yükü: Bir ekonomide ödenen vergilerin ekonomi üzerinde oluşturduğu yüke denir.
2- Bireysel vergi yükü:
3- Net vergi yükü:
4- Gerçek vergi yükü:
5- Gelir grupları ve sektörler arası vergi yükü: Her bir gelir grubunun ayrı ayrı vergi yükü hesaplanmasıdır.

Vergi baskısının giderilmesi: Mükellefin vergi karşısında aldığı ekonomik önlemdir. Vergiden kaçınmaya benzer ancak kaçınma yasaldır giderilme ise ekonomik önlemdir.
Vergi grevi: Vergi ödememe yönünde kolektif bir davranıştır.
Vergi kaçakçılığı: Yasal değildir. Yasaların yapılmasını emrettiği fiilleri yapmama veya yapılmamasını emrettiği fiilleri yaparak mükellefiyetten kısmen veya tamamen kurtulmaktır. Defter hilesi bazı gelirleri gizlemesi gibi
Vergi baskısının giderilmesi: Mükellefin vergi karşısında aldığı ekonomik önlemdir. Vergiden kaçınmaya benzer ancak kaçınma yasal önlemdir giderilme ise ekonomik önlemdir.
Vergiden kaçınma: Vergi yasalarına aykırı hareket etmeksizin bireylerin vergi mükellefiyetinden kurtulması ve hazineyi vergi kaybına uğratmasıdır. 4 şekilde kaçınma vardır;
1- Verginin ertelenmesi: Enflasyonun yüksek olduğu ekonomilerde mükelleflerin bu yıl ödeyecekleri vergiyi ertesi yıllara aktarmasıdır.
2- Vergi avantajları: Mükelleflerin kanunları iyice araştırarak istisna ve muafiyetlerden yeniden değerlemeden indirilebilecek giderlerden ve amortisman uygulamasından yararlanarak vergi matrahını azaltmasıdır.
3- Gelir aktarımı: Yüksek oranda vergi ödeyen mükelleflerin düşük oranda vergi ödeyen veya hiç ödemeyen yakınlarına gelir aktarmasıdır.
4- Vergi arbitrajı: İki mükellefin ayrı ayrı vergilendirildiğinde ödediği vergi ortak mükellefiyette ödedikleri vergiden yüksek ise ortak mükellefiyeti tercih ederek daha az vergi ödemeleridir.

• Devletin uyguladığı gecikme faiz oranı piyasa faiz oranından düşükse mükellef vergi borcunu geç öder yani zamanında ödemez.
• Sosyal sigortalar kurumunun işçilerin ücretlerinden kesinti yoluyla topladığı aidatlar Parafiksal gelirlerdir.

Karar etkisi (Beyan etkisi): Vergi bireylerin tüketim tasarruf ve yatırım kararları üzerinde etkilidir.
Gelir etkisi: Vergi nedeniyle geliri azalan birey daha fazla çalışarak elde ettiği gelir ile vergi yükünü hafifletir.
İkame etkisi: Vergilerin çalışma sonucu elde edilen gelirler üzerinde önemli ölçüde etkili olması sonucu bireyler boş zaman talebini arttırarak gelir düzeylerini düşürerek verginin etkisini gidereceklerdir.

Verginin yansıtma süreçleri:
1- Verginin ödenmesi
2- Vurgu: Parasal mükellefiyet altında olan bireylerin vergi karşısında gösterdiği ilk olumsuz tepkidir.
3- Aktarma: Vurgudan sonra vergi yükünü bir başkasına geçirilmesi olayıdır. Bu aşamada fiyat süreci ekonomik yapı arz-talep ve vergi türü önemlidir.
4- Yerleşme: Verginin artık aktarılmaması sonucu nihai bir mükellefiyet üzerinde kalmasıdır. Üzerine vergi aktarılan birey bunu başkasına aktarma yapamaz ise vergi kendi üzerine yerleşecek ve yansıma olayı tamamlanacaktır.

Vergi yansımasının türleri:
a- İleriye ve Geriye doğru yansıma: Malın fiyatı artınca bu mala olan talepte önemli bir değişme olmuyorsa satış fiyatı arttırılarak ödenen verginin üçüncü bir bireye aktarılması ileriye doğru yansımadır.
Üreticiler girdilere ödedikleri fiyatları düşürebilirse böylece vergiyi geriye yansıtmış olurlar. Maliyeti düşürmek için yapılır.
b- Sınırlı ve Sınırsız yansıma: Vurgu süresi sonunda vergi aktarılabiliyorsa ve bu olay çok sayıda tekrarlanabiliyorsa sınırsız yansımadır.
Eğer vergi sonucu verginin tamamı aktarılarak vergi yükü belirli bir noktada yerleşiyorsa sınırlı yansımadır.
c- Kanuni yansıma ve Ekonomik yansıma: Yansıma koşulları yasa koyucu tarafından düzenlenmişse yasal yansımadır.
Tamamen piyasa koşullarına bağlı olarak verginin yansıtılabilmesi ise ekonomik yansımadır.
d- Mutlak ve Diferansiyel yansıma: Belirli bir vergideki artışın gelir dağılımı üzerindeki etkisine mutlak yansıma denir.
Kamu harcamalarını değişmez kabul ederek herhangi bir vergi kaldırılıp yerine yeni bir vergi konulduğunda gelir dağılımında meydana gelen değişiklikler diferansiyel yansımayı ifade eder.
Verginin yansımasını etkileyen öğeler; Verginin türü ve kapsamı Malın talep ve arz esnekliği Piyasa yapısı

Verginin amortismanı: Servet unsurları ve menkul kıymetler veya iratları üzerinden vergi alınması ya da vergi oranlarının arttırılması bu varlıkların sermaye değerinde bir azalış yaratır bu duruma denir.
Verginin kapitalizasyonu: Servet değeri bir menkul kıymet veya iratları üzerinden alınan bir verginin kaldırılması ya da oranlarının azaltılması sonucu sermaye değerinde meydana gelen yükseliştir.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
      Başlık Yazar Tarih
    thread link
SMMM STAJA BAŞLAMA-VERGİ TARİFELERİ
caner 20/06/2012 11:17
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın