Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498213520\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-BÜTÇE VE ÇEŞİTLERİ\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=542&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-BÜTÇE VE ÇEŞİTLERİ
#542
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-BÜTÇE VE ÇEŞİTLERİ 5 Yıl önce Başarı: 0  
BÜTÇE ve ÇEŞİTLERİ

Bütçe: 1 yıllık süre içerisinde gelir tahminleri ile giderlerini gösteren ve bunların uygulanma ve yürütülmesine izin veren bir kanundur.

Bütçe çeşitleri;
1- Genel bütçe: Devleti oluşturan merkezi devlet teşkilatının bütçelerinden oluşur. Cumhurbaşkanlığı TBMM ve ona bağlı kurumlar Bakanlıklar vs.
• Bu bütçe TBMM onayına Sayıştay denetimine ve Muhasebeyi Umumiye Kanunun hükümlerine tabidir.

2- Katma bütçeler: Ayrı bir tüzel kişiliği olan ve kendine özgü gelir kaynakları olan kurumların bütçeleridir. Giderler karşılanamadığında genel bütçeden karşılanır.
• TBMM onayına tabidirler.
• Devlet bütçesinden farkı; Giderlerin özel gelirlerle karşılanması ve genel bütçe dışında idare edilmesidir.

3- Özerk bütçeler: Yaptığı veya ürettiği mal ve hizmetler açısından özerklik verilen özel hukuk kuralları geçerli olan bütçelerdir. Bu tür kuruluşlar kendi bütçelerini hazırlarlar. TC Merkez Bankası BDDK Futbol federasyonu vs
• Sayıştay denetimine tabi değillerdir. TBMM onayı gerekmez.

4- Konsolide (Destekli) bütçeler: Genel ve katma bütçelerin birleştirilmesinden meydana gelir. Mahalli idareler ile özerk bütçeler konsolide bütçeye dâhil değildir.
Konsolide bütçe harcamaları; Genel bütçe ödenekleri + Katma bütçe ödenekleri - Hazine yardımları

5- Mahalli idare bütçeleri: Belediyeler İl Özel İdareleri ve Köylerin bütçeleridir.
• TBMM onayından geçmez mahalli idare meclisinde onaylanır.
• Belediye bütçeleri Belediye başkanı tarafından hazırlanır belediye meclisi onayladıktan sonra o yerin en büyük mülki amirinin onayı ile kesinleşir.
• İl Özel İdarelerinin bütçeleri ise İl Genel Meclisi tarafından kabul edildikten sonra İçişleri Bakanlığının onayına sunulur. Bakanlık 30 gün içinde onaylar.
• Köy bütçeleri ise köy ihtiyar meclisi tarafından yapılır.

Bütçe Prensipleri
a- Bütçenin genellik prensibi: Devlet gelir-gider tahminlerinin tümünün ayrıntılarıyla bütçede yer almasıdır. Bütün gelir merkezde toplanır buna “Adem-i tahsis yöntemi” de denir.
b- Bütçenin tekliği prensibi: Devletin tüm gelir-giderleri tek bütçededir.
c- Bütçenin yıllık olması prensibi: Gelir tahminleri ve ödenekler ancak 1 yıl için geçerlidir.
d- Önceden izin alma prensibi: Belli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin yasama organınca o mali yıl başlamadan önce bir bütçe yasası ile yürütme organına verilmesine denir.
e- Bütçenin açıklığı prensibi: Bütçenin kolay anlaşılabilir bir belge olarak düzenlenmesidir.
f- Bütçenin samimiyet prensibi: Bütçe gelir-gider tahminlerinin gerçeğe en yakın tahmin edilmesi
g- Bütçenin doğruluk prensibi: Gelir-gider tahminlerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun olması
h- Bütçenin denkliği prensibi: Bütçede yer alan gelir-giderlerin eşit olması
i- Bütçenin aleniliği prensibi: Bütçe ile ilgili bilgilerin kamuoyunun dikkatine ve bilgisine sunulması
j- Bütçenin tasarruf prensibi: Belli bir gider ile en yüksek tasarrufun sağlanması

Türk bütçe süreci:
a- Bütçenin hazırlanması: Hükümet (Yürütme organı) hazırlar.
• Gelir bütçesini Gelirler Genel müdürlüğü hazırlar. 2 yöntem kullanır; Serbest tahmin ve Ekonomik tahmin.
• Bütçe yasa tasarısı ve eklerin Bakanlar kuruluna oradan da TBMM’ye sunulması 17 Ekimdir. Yani mali yılın başından en az 75 gün öncedir.

b- Bütçenin yasama organından geçirilmesi: Bütçenin onanma yetkisi yasama organına aittir. TBMMye sunulan bütçe tasarısı incelenmek için Plan ve Bütçe komisyonuna gönderilir burada 55 gün görüşülür. Buradan Meclis Genel kuruluna gönderilir. Burada 20 gün görüşülüp kabul edilir. Cumhurbaşkanının onayına sunulan bütçe Resmi Gazetede yayınlanarak mali yılbaşında yürürlüğe girer.
• Cumhurbaşkanı bütçeyi veto edemez.
• Plan ve Bütçe komisyonu 40 kişidir. 25 üye iktidar grubundandır.

c- Bütçenin uygulanması: Hükümet verilen yetki ile gider yapma ve gelir toplama işlemine başlar. Gelirlerin büyük kısmı vergilerden oluşur. Giderler Devlet adına gerçekleştirilen özel yasa ile hizmet karşılığı devletin borcu olarak ortaya çıkar.
• Vergi aşamaları; Tarh-Tebliğ-Tahakkuk-Tahsil
• Vergiler isteğe bağlı bir katkı değildir. Zorunlu ödemelerdir.
• Gider aşamaları: Taahhüt (Ödenek hizmete bağlanır)-Tahakkuk (Devlet namına borç kabul edilir)-Ödeme emrine bağlanma-Ödeme

d- Bütçenin denetimi:
- İdari denetim: Maliye bakanlığı ve Sayıştay tarafından yapılır. Gelir-Gider aşamaları ayrı ayrı denetlenir.
- Yargı denetimi: Sayıştay tarafından yapılır.
- Yasama denetimi: TBMM tarafından yapılır. Konusu; Kesin hesap yasa tasarısıdır. Mali yıl bitiminden 7 ay sonra sunulur. Ayrıca Gensoru Meclis araştırması gibi denetim yolları vardır.

Vergi dışı gelirler;
Mali tekel: Devlet bazı mal ve hizmet üretimini bir firmaya vererek gelir sağlar. Bu firmalar hem devlete dolaylı vergi sağlar hem de kar elde ederler.
Emlak ve Teşebbüs gelirleri: Devlet elinde bulundurduğu mal varlıklarını işleterek kiralayarak veya satarak gelir elde eder. Özelleştirme gelirleri posta gelirleri vs
Diğer gelirler: Bağışlar yardımlar fonlar para ve vergi cezaları vs.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın