Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498213483\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ DERS NOTLARI\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=540&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ DERS NOTLARI
#540
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ DERS NOTLARI 5 Yıl önce Başarı: 0  
İHTİYAÇ
Tatmin edildiğinde haz tatmin edilmediğinde acı ve elem veren duyguya ihtiyaç denir.
Fayda: Herhangi bir malın tüketiminden elde edilen doyumdur. Bu kavram Subjektiftir. Faydanın olması için ilk önce ihtiyaç duyulması gerekir.

• İktisadın sorgulama temeli kıtlık ve seçim kavramlarıdır.

İhtiyaçların Özellikleri;
- Şiddet açısından farklılık gösterirler
- Artma eğilimindedirler
- Karşılandıkça onlara karşı duyulan şiddet azalır
- İhtiyaçlar ve onları karşılayan araçlar birbirlerinin yerlerine ikame edilebilir
- İktisatçılar ihtiyacın ahlaki yönünü dikkate almazlar

İhtiyaçlar iktisadi açıdan 2ye ayrılırlar;
- Zorunlu ihtiyaçlar;
- Kültürel ihtiyaçlar

MAL VE HİZMET

Mal: Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayabilen kullanmaya hazır her şeye denir. Fiziksel varlık özelliği taşımayan şeylere de hizmet denir.

Mallar özelliklerine göre 2ye ayrılırar;
- İktisadi mal: Herkese yetecek kadar bol olmayan elde edilebilmesi için mutlaka belli bir çaba veya bedel gerektiren mallardır.
- Serbest mal: Doğada tüm insanların ihtiyacını karşılayacak kadar bol olan mallardır. Üretimde kıt kaynak kullanılmamasından dolayı maliyeti sıfırdır.
• Bir malın iktisadi ya da serbest olma özelliği zamanla değişebilir.

a- Tüketim (Nihai) /Üretim malları:
Tüketim malları insanların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan mallardır. Örn: Tv tüketim malıdır ama Salça değildir çünkü salça üretim malıdır.
Üretim malları tüketim mallarının üretiminde kullanılarak ihtiyaçları dolaylı karşılar. Makine yakıt fabrika binası vs.
b- Dayanıklı/Dayanıksız mallar:
Dayanıklı mallar Elde edildikten sonra uzun süre fayda sağlayan mallardır. Tv Buzdolabı Masa vs. Dayanıksız mallar Bir defa kullanıldıklarında ömürleri sona erer. Çikolata Tuz vs
c- Özel/Kamusal mallar
Özel mallar Piyasa sisteminde alınıp-satılan mallardır. Örn: Ekmek gibi
Bu maldan bir tüketici kullanırsa diğer tüketicinin kullanacağı miktar azalır (Tüketimde rakiplilik).
Üretilen bir malı sadece o malı satın alan kişi kullanabilir (Dışarıda tutulma).
Kamusal mal; Devlet tarafından sağlanan ve herkesin faydalanabildiği mallardır. Örn: Karayolları Yarı kamusal mal; Sağlık hizmeti
d- İkame/Tamamlayıcı mallar
İkame mallar Birbirinin yerine kullanılabilen mallardır. Reçel-Bal Portakal-Mandalina
Tamamlayıcı mallar Yalnız başına ihtiyacı karşılamadığından bir başka malla birlikte kullanılan mallardır. Otomobil-Benzin Kalem-Mürekkep Tebeşir-Yazı tahtası vs
e- Bölünür/Bölünemez mallar
Bölünür mallar Küçük birimlere ayrılıp satılabilirler.
f- Çoğaltılabilen/Çoğaltılamayan mallar
Çoğaltılabilen mallar Miktarları üretimle arttırılabilen mallardır. Masa sandalye ayakkabı vs.
Çoğaltılamayan mallar Antika eşyalar tarihi eseler vs.

DEĞER
Ekonomik mal ve hizmetlere verilen nispi öneme değer denir. Eğer dünyada tek bir mal olsaydı onun faydası olurdu ama değeri olmazdı.
Kullanım değeri: Bir malın kişiye sağladığı faydanın bir başka malın sağladığı fayda ile karşılaştırılması sonucunda mala verilen nispi önemdir.
Değişim değeri: Bir mal veya hizmetin başka bir mal veya hizmete değiştirilebilme oranıdır.
Değer paradoksu: Bir mal hem talep ediliyor hem de kıtsa o mal başka mallara göre daha değerli olacaktır. Örn: Suyun bir elmastan daha az değerli olması gibi

ÜRETİM
Üretilen malın sağladığı faydalar;
a- Şekil faydası: Üretilen malların şekillerinin değiştirilerek ihtiyaçları daha iyi karşılamasıdır.
b- Yer faydası: Mallar üretildikleri yerlerden onlardan yararlanacak tüketicilerin bulunduğu yere taşınmasının faydasıdır.
c- Zaman faydası: Mallar ihtiyaç duyuldukları zamana kadar saklanması stoklanmasının faydasıdır.
d- Mülkiyet faydası: Üretilen malın o mala en fazla ihtiyaç duyanların eline geçmesinin faydasıdır.

Üretim faktörleri; Emek Doğal kaynaklar Sermaye Girişimcilik

Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalardır.
Sermaye: Üretim sürecinde emeğin verimliliğinin arttırılmasına katkıda bulunan her çeşit alet makine teçhizatı bina gibi daha önceden insanlar tarafından üretilmiş üretim araçlarıdır.
Tüketim: İhtiyaçların giderilmesi ya da hafiflemesi için mal ve hizmetlerin kullanılmasına denir. Diğer bir deyişle; İktisadi faaliyetlerin nihai amacı tüketimdir.
• İnsanların hayat standardının yükseldiğinin en önemli göstergesi yüksek oranda tüketimdir.
Ekonomik Etkinlik: Kıt kaynakların toplum refahını maksimize edecek şekilde üretim sürecine katılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adaletli olarak dağıtılmasına denir.
Üretimde Etkinlik: Mevcut kaynaklarla en yüksek üretim düzeyine ulaşmaktır. Aynı çıktı miktarını daha az girdi kullanarak elde etme seçeneği kalmadığında üretimde etkinlik sağlanmış olur. Üretimde etkinliği artırmak için; bir malın üretim etkinliği için başka bir malın üretimini kısmak zorundayızdır.
Bölüşümde Etkinlik: Üretilen mal ve hizmetlerin üretime katılanlar arasında adaletli bir şekilde dağıtılmasıdır. Bir ülkede gelir dağılımı adaletsiz ise bölüşümde etkinlik sağlanamamış demektir.
Verimlilik: Üretimde kullanılan bir birim girdi başına düşen mal ve hizmet miktarını ifade eder.

İş bölümü;
- Mesleki iş bölümü: Bireylerin bir meslekte uzmanlaşmasıdır.
- Teknik iş bölümü: İşletmelerin bir malın çeşitli üretim aşamalarının birinde uzmanlaşmasıdır.

Ekonomik birimler; Hane halkı Firmalar Devlet Dış dünya (Uluslar arası durumlarda dâhildir)
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın