Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498213492\', \'SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ/MALİYE TANIMLAR\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=539&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ/MALİYE TANIMLAR
#539
caner (Yönetici)
Yönetici
Gönderiler: 83
graphgraph
Şu An Sitede Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
SMMM STAJA BAŞLAMA-EKONOMİ/MALİYE TANIMLAR 5 Yıl önce Başarı: 0  
EKONOMİ

İhtiyaç: Tatmin edildiğinde haz edilmediğinde acı ve elem veren duygudur.
Fayda: Herhangi bir malın tüketiminden elde edilen doyumdur. (Fayda olması için ilk önce ihtiyaç olmalı)
Değer: Ekonomik mal ve hizmetlere verilen nispi önemdir.
Mal: Doğrudan ya da dolaylı olarak insan ihtiyaçlarını karşılayan kullanıma hazır fiziki her şeydir.
Tüketimde rakiplilik: Özellikli maldan bir tüketicinin kullanımı ile diğer tüketicinin kullanacağı miktar azalır.
Dışarıda tutulma: Üretilen bir malı sadece o malı satın alan kişi kullanır.
Kullanım değeri: Bir malın sağladığı fayda ile başka bir malın sağladığı faydanın karşılaştırılması sonucu mala verilen nispi önemdir.
Değişim değeri: Bir malla/hizmetle başka bir malla/hizmetle değiştirilebilme oranıdır.
Değer paradoksu: Bir mal hem talep ediliyor hem de kıtsa o mal başka mallara göre daha değerlidir.
Emek: İnsanların mal ve hizmet üretiminde sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabadır.
Sermaye: Üretim sürecinde emeğin verimliliğini arttıran her çeşit alet makinedir.
Tüketim: İhtiyaçları gidermek ya da hafifletmek için mal ve hizmetlerin kullanılmasıdır. Yani iktisadi faaliyetin nihai amacıdır.
Ekonomik etkinlik: Kıt kaynakların toplum refahını artırmak için üretime katılması ve üretilen mal ve hizmetlerin bireyler arasında adaletli dağıtılmasıdır.
Üretimde etkinlik: Mevcut kaynaklarla en yüksek üretim düzeyine ulaşmaktır. (Üretimde etkinliği artırmak için diğer malın üretimini kısmak zorundayız)
Bölüşümde etkinlik: Üretilen mal ve hizmetlerin üretime katılanlar arasında adaletli dağıtımıdır.
Kıtlık: Kaynakların miktarının tüm arzuları karşılamaya yetersiz olduğu durumdur.
Kıtlık kanunu: İhtiyaçlar ile Kaynaklar arasındaki dengesizliktir.
Fırsat maliyeti: Belirli bir tercih için vazgeçmek zorunda kaldığımız değerli alternatiftir. Tercih edilenle Vazgeçilenin oranı nispi fiyatı verir.
Üretim imkanları eğrisi (sınırı): Mevcut tüm kaynaklar ve teknolojiler ile üretilebilecek nihai mal ve hizmetlerin alternatif bileşimidir.
Verimlilik: Üretimde kullanılan bir birim girdi başına düşen mal ve hizmet miktarıdır.
Azalan verimler kanunu: Kısa dönemde emek miktarındaki artışla birlikte meydana gelen toplam üretimdeki artışın belli bir noktadan sonra azalmasıdır. Uzun dönemde ölçeğe göre getiri söz konusudur.
Toplam fayda: Belirli bir zaman diliminde bireyin bir malın çeşitli miktarlarının tüketilmesi sonucu ulaşıldığı tatmin düzeyidir.
Marjinal fayda: Belirli bir zaman diliminde bir maldan 1 birim daha fazla tüketilmesi sonucunda ortaya çıkan toplam faydadaki değişmedir.
Azalan marjinal fayda kanunu: Herhangi bir mal veya hizmetten elimizde ne kadar fazla varsa marjinal faydası o kadar az olur. Her ilave birimden daha az fayda elde edilmesidir.
Talep: Bir mal ya da hizmete karşı duyulan istekle belli bir fiyatta o mal ya da hizmete sahip olmak için gerekli ödeme kabiliyetini birleşmesidir.
Talep edilen miktar: Bütün tüketicilerin belli bir zaman içinde satın almayı planladıkları mal veya hizmet miktardır.
Talep kanunu: Bir mal veya hizmetin fiyatı ile talep edilen miktarı arasındaki ilişkidir.
Piyasa talep eğrisi: Bireysel talep eğrilerinin her fiyat düzeyi için yatay toplamıdır.
Arz: Belli bir zaman diliminde piyasada üreticilerin değişik fiyat düzeylerinde satmaya hazır oldukları miktardır.
Arz kanunu: Arz edilen miktar ile fiyatı arasındaki pozitif ilişkidir. Fiyatı arttıkça arz edilen miktarda artar.
Arz esnekliği: Üreticilerin fiyat değişimine karşı duyarlılığıdır. Arz edilen miktar ile fiyat arasında pozitif ilişki vardır.
Arz eğrisi: Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisinin üstünde kalan kısmıdır.
Piyasa: Aynı endüstri dalında faaliyet gösteren firmalar topluluğuna denir.
Piyasa arzı: Aynı malı üreten firmaların arzları toplamına denir.
Piyasa dengesi: Arz edilen miktar ile talep edilen miktarı eşitleyen fiyata “denge fiyatı” miktara “denge miktarı” denir.
Esneklik: Bir ekonomik değişkenin başka bir ekonomik değişkene olan duyarlılığıdır.
Talebin gelir esnekliği: Tüketicinin geliri değiştiğinde talep edilen miktarda meydana gelen değişikliktir.
Talebin fiyat esnekliği: Talep edilen miktarın fiyattaki değişmelere olan hassasiyetidir. Negatiftir.
Yay esnekliği: Talep eğrisi üzerindeki iki farklı nokta arasındaki ortalama esnekliktir.
Birim esneklik: Doğru şekilde bir talep eğrisinin orta noktasının esnekliğidir.
Talebin çapraz esnekliği: Bir malın talep edilen miktarındaki nispi (yüzde) değişimin başka bir malın fiyatındaki nispi değişime oranıdır.
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın