Онлайн игра копатель 2 гта5 играть на ĞºĞ¾Ğ¼Ğ¿ÑŒÑŽÑ‚ĞµÑ€Ğµ продажа пилонов алматы форсаж 7 играть играть онлайн Russian Racing гонки играть онлайн гта 5 винкс феи играть онлайн автоэлектрик алматы автоэлектрик выезд алматы

Sipariş Telefonları:


0 216 671 98 99 / 0530 498 56 56

Table \'./cemildemirbas_stajerinyeri/jos_fb_whoisonline\' is marked as crashed and should be repaired SQL=INSERT INTO jos_fb_whoisonline (`userid` , `time`, `what`, `task`, `do`, `func`,`link`, `userip`, `user`) \n VALUES (\'0\', \'1498213455\', \'Mali analiz deneme sınavı\',\'\',\'\',\'view\',\'http://www.stajerinyeri.com/index.php?option=com_fireboard&catid=4&func=view&id=259&view=threaded&Itemid=54\', \'54.166.250.213\', \'0\')
FireBoard
Hoşgeldiniz, Ziyaretçi
Lütfen Giriş ya da Kayıt.    Şifrenizi mi unuttunuz?
EN ALT Cevapla Beğenilen: 0
BAŞLIK: Mali analiz deneme sınavı
#259
abana (Kullanıcı)
Expert Boarder
Gönderiler: 120
graphgraph
Şu An Sitede Değil Kullanıcı bilgilerini görmek için tıklayın
Mali analiz deneme sınavı 8 Yıl, 5 Ay önce Başarı: 0  
MALİ ANALİZ DENEME SINAVI.KENDİNİZİ SINAYIN 1

1.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir? (2004/3)

A) Fon
B) Özkaynak
C) Nakit
D) Kâr
E) Net işletme sermayesi


2.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir?

A) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi
B) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi
C) Likidite oranlarının azalması
D) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi
E) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi(Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı)
3.Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Kâr dağıtımoranını
B) İçsel büyüme oranını
C) Paybaşına kâr oranını
D) Paybaşına temettü oranını
E) Aktif devir hızı oranını


4.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Satışların Maliyeti : 2 400 000 TL
Net Satışlar : 4 800 000 TL
Ortalama Stok : 200 000 TL
Bu bilgilere ve satışların maliyetine göre yapılan hesaplamada işletmenin stok devir hızı ne kadardır?

A) 42
B) 30
C) 24
D) 12
E) 105.Aşağıdakilerden hangisi kredi değerlendirmelerinde kullanılan 5K yaklaşımından biri değildir?

A) Kârlılık
B) Kapasite
C) Kefil veya kefalet
D) Kapital
E) Koşullar


6.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?

A) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
B) Ödenen temettüler
C) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
D) Sermayedeki azalışlar
E) Ödenen vergi ve benzerleri

7.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun bölümlerinden biri değildir?

A) Ödenmiş Sermaye
B) Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
D) Duran Varlıklar
E) Dönen Varlıklar


8.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir?

A) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak
B) Yatırımcılar kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
C) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak
D) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak
E) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak


9-Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye : 2 0 000 000 000 TL
Sermaye : 60 000 000 000 TL
Dönem Net Kârı : 8 000 000 000 TL
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç TLdir?

A) 400 000 000
B) 1 000 000 000
C) 2 000 000 000
D) 3 000 000 000
E) 4 000 000 00010.Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Net Satışlar : 1 600 000 TL
Ortalama Alacaklar : 80 000 TL
Ortalama Stokta Kalma
Süresi : 30 gün
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin ortalama tahsilat süresi kaç gündür?

A) 30
B) 28
C) 26
D) 20
E) 1811.Aşağıdakilerden hangisi finansal tabloları hazırlamanın temel amaçlarından biri değildir? (2005/1)

A) Devletin vergilendirme politikalarına yardımcı olmak
B) İşletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak
C) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak
D) Yatırımcılar kredi verenler ve diğer ilgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak
E) Varlık ve kaynaklardaki değişiklikler hakkında bilgi sağlamak
12.quot;Analitik bilançoquot; sınıflandırması aşağıdaki gruplardan hangisinin kapsamındadır?

A) Şekilsel bakımdan
B) Kapsam bakımından
C) Finansal tablolar analizi bakımından
D) İşletme bakımından
E) Vergi hukuku bakımından


13.Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon kaynağı değildir?

A) Sermaye artırımı
B) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar
C) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar
D) Hisse senedi ihraç primleri
E) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar


14.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit girişidir?

A) Ödenen temettüler
B) Ticari borçlardaki (alımlardan kaynaklanan)
azalışlar
C) Ödenen vergi ve benzerleri
D) Alınan krediler
E) Satışlarınmaliyeti


15.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir?

A) Ayrılan yedeklerin hesaplanması
B) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi
C) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması
D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması
E) Ödenecek vergilerin hesaplanması


16.Yönetim analizlerinde işletmenin hangi durumu hakkında saptama yapılamaz?

A) Finansal durum
B) Kârlılık
C) Likidite
D) Verimlilik
E) Yönetimin performansı


17.Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?

A) Özkaynak hesapları
B) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar
C) Yabancı kaynak hesapları
D) Aktif hesaplar
E) Gelir ve gider hesapları


18.İşletmenin kaldıraç oranının artması aşağıdakilerden hangisini de artırmaktadır?

A) Likidite yapısını
B) Varlık yapısını
C) Finansman riskini
D) Kaynak yapısını
E) Kârlılık durumunu


19.;Aktif Kârlılık Oranı x Dağıtılmayan Kârlar Oranı
Bu oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Likidite oranı
B) İçsel büyüme oranı
C) Nakit oran
D) Cari oran
E) Dönem kârı oranı


20-Bir işletmeye ait bilgiler aşağıdaki gibidir:
Ödenmiş Sermaye : 3 0 000 YTL
Sermaye : 60 000 YTL
Dönem Net Kârı : 8 000 YTL
Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin II. temettü tutarı kaç YTL dir?

A) 500
B) 1 500
C) 2 500
D) 3 000
E) 4 00021.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?(2005/2)

A) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
B) Ödenen temettüler
C) Sermayedeki azalışlar
D) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
E) Ödenen vergi ve benzerleri


22.Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farka ne ad verilir?

A) Nakit oran
B) Fon kaynağı
C) Nakit kullanımı
D) Cari oran
E) Net işletme sermayesi


23.Belirli bir tarihte tarihi değerle muhasebeleştirilmiş olan varlıkların muhasebe kayıtlarına göre hesaplanan değerine ne ad verilir?

A) Maliyet bedeli
B) Piyasa değeri
C) Defter değeri
D) Emsal bedeli
E) Nominal değer


24.Aşağıdakilerden hangisi borsa performans oranlarından biri değildir?

A) Paybaşına temettü oranı
B) Paybaşına kâr oranı
C) Fiyat/ kazanç oranı
D) Ortalama etkinlik süresi oranı
E) Kâr dağıtım oranı
25. 5 K kuralına göre aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin güvenilirliğini ve dürüstlüğünü ifade eden kavramdır?

A) Koşullar
B) Karakter
C) Kefil
D) Kapital
E) Kapasite


26.Aşağıdakilerden hangisi özkaynaklar değişim tablosunda kesinlikle yer almaz?

A) Hisse senedi İhraç primleri
B) 20xx yılı dönem net kârı
C) Duran varlık satış kârları
D) Özel fonlardan aktarılan kısım
E) İştirak kazançları


27.Hisse başına kâr hesaplamasında kullanılan formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) Net kâr (Vergi sonrası kâr)/ Hisse senedi sayısı
B) Hisse senedi sayısı/ Dönem kârı
C) Dönem kârı/ Hisse senedi ihraç primleri
D) Net kâr (Vergi öncesi kâr)/ Hisse senedi sayısı
E) Hisse senedi sayısı/ Net kâr (Vergi sonrası kâr)


28.Ortaklara verilecek birinci temettü tutarı tekdüzen hesap planında hangi hesapta izlenir?

A) Dönem Net Kârı Hesabında
B) Olağanüstü Yedekler Hesabında
C) Ortaklara Borçlar Hesabında
D) Özel Fonlar Hesabında
E) Personele Borçlar Hesabında29. ve 30. sorular aşağıdaki bilgilere göre cevaplandırılacaktır.

Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönen varlıklar 50 000 YTL
Duran varlıklar 70 000 YTL
Uzun vadeli yabancı kaynaklar 30 000 YTL
Kısa vadeli yabancı kaynaklar 40 000 YTL

29.Bu bilgilere göre işletmenin cari oranı yüzde kaçtır?

A) 058
B) 071
C) 125
D) 166
E) 17530.Yukarıdaki bilgilere göre işletmenin net çalışma sermayesi kaç YTL dir?

A) 10 000
B) 20 000
C) 30 000
D) 50 000
E) 90 000

31.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ? (2005/3)

A) Likidite oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Stok devir hızı oranı
D) Ortalama etkinlik süresi
E) Ortalama stokta kalma süresi


32.İşletmenin geçmişteki 5-10 yıllık dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir?

A) Yatırım analizi
B) Dikey analiz
C) Statik analiz
D) Oran analizi
E) Eğilim yüzdeleri


33.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir?

A) Likidite oranlarının azalması
B) Kâr dağıtım oranlarının düşmesi
C) Enflasyon ortamlarında genellikle kârlılık oranlarının nominal olarak yükselmesi
D) Stoklar Toplamı/ Dönen Varlıklar Toplamı oranının düşmesi
E) Toplam Borçlar/ Toplam Aktifler oranının yükselmesi


34.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür?

A) Dinamik analiz
B) Statik analiz
C) İç analiz
D) Yatırım analizi
E) Kredi analizi


35.quot;Kredi pazarlık doğrusuquot;nun aşağıdaki analiz türlerinden hangisinde var olduğu kabul edilir?

A) Yönetim analizlerinde
B) Yatırım analizlerinde
C) Dikey analizlerde
D) Kredi analizlerinde
E) İçsellik analizinde


36.Trend analizinde diğer yıllardaki hesap tutarlarının oranlanacağı hesapların bulunduğu yıl ne olarak isimlendirilir?

A) Geçmiş dönem
B) Baz yıl
C) Önceki dönem
D) İlgili yıl
E) Cari yıl37.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

A) Kâr marjlarının düşürülmesi
B) Pazarlama etkinliğinin arttırılması
C) Satışların arttırılması
D) Stok devir hızının arttırılması
E) Daha çok stok almaya yönelinmesi


38.Alacak devir oranının hesaplanmasında aşağıdakilerden hangisi temel alınırsa sonuç daha açıklayıcı olur?

A) Ticari alacaklar
B) Ortalama alacaklar
C) Şüpheli ticari alacaklar
D) Senetli alacaklar
E) Senetsiz alacaklar


39.Bir üretim işletmesinin aktiflerinin %66 sı döner varlıklardan %34 ü de duran varlıklardan oluşuyorsa bu durum aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Varlık yapısının olumlu olduğunu
B) Otofinansman yoluyla kendini finanse ettiğini
C) Yatırımlar içindeki likit yapısının güçlü olduğunu
D) İşletmenin bir ticaret işletmesi görünümü verdiğini
E) Borç ödeme gücünün yeterli olduğunu


40.İşletmenin brüt satış kârı net satışların %39 u iken olağan kârının %83 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kârın ağırlıklı olarak yan faaliyetlerden elde edildiğini
B) Satışlarının esnekliğini
C) Satılanmalınmaliyetinin azalışını
D) Kârın ana faaliyet konusundan elde edildiğini
E) İşletme faaliyetlerinin verimliliğini


41.Aşağıdakilerden hangisi kâr dağıtım tablosunun düzenlenme amaçlarından biri değildir? (2006/1)

A) Ödenecek vergilerin hesaplanması
B) Şirketlerin hisse başı kârının hesaplanması
C) Ayrılan yedeklerin hesaplanması
D) Hisse başı temettü tutarının hesaplanması
E) Dönem kârının nelerden oluştuğunun gösterilmesi


42.Trend veya eğilim yüzdeleri tekniği için en uygun analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Statik analiz
B) Yönetim analizi
C) Dış analiz
D) Dinamik analiz
E) İç analiz

43.quot;Stok Bağımlılık Oranıquot; hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?

A) Alacaklar
B) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
C) Hazır Değerler
D) Menkul Kıymetler
E) Stoklar
44.Bir işletmenin borsa değerinin defter değerinden düşük olması ne anlama gelmektedir?

A) Yasa dışı işlemleri olduğu
B) Kârlılığının istenilen düzeyde olmadığı
C) Borç ödemede zorluklar yaşadığı
D) Dağıtılmamış kârların verimli kullanılmadığı
E) Likit yapısının zayıf olduğu


45.Hisse senedi yatırımları için karşılaştırma kriteri olarak kullanılan oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiyat-kazanç oranı
B) Paybaşına kâr oranı
C) Kâr dağıtım oranı
D) İçsel büyüme oranı
E) Paybaşına temettü oranı

46.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önüne alınması gereken ilkelerden biri değildir?

A) Enflasyon
B) Oranların bir araç olarak kabul edilmesi
C) Yorumda diğer açıklayıcı oranların da kullanılması
D) Sadece işletmeye ait oranların kullanılması
E) Mevsimlik hareketlerin dikkate alınması


47.İşletmenin duran varlıkları toplam varlıkların %50 si kadarken sürekli sermayesinin de %50 olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Varlık yapısının güçlü olduğunu
B) Duran varlıkların tamamının uzun vadeli yabancı kaynaklarla finanse edildiğini
C) Duran varlıkların tamamının özkaynaklarla finanse edildiğini
D) Kaynak dağılımının yabancı kaynak ağırlıklı olduğunu
E) Sermayenin yetersiz olduğunu


48.Satışların maliyetinin net satışların %80i oranında gerçekleşmesi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Rekabet avantajını kaybettiğini
B) Satış iadelerinden gelen kalitesizliği
C) Satış iskontolarının yüksekliğini
D) Faaliyet giderlerinin kârı azaltıcı etki yarattığını
E) Brüt kâr marjının azaldığını


49.Halka açık anonim şirketlerde I. Temettü tutarının ana sözleşmede gösterilecek üst sınırı ne kadardır?

A) Dağıtılabilir dönemnet kârının %75i
B) Dönemkârının %5i
C) Vergi sonrası dönemkârının %50si
D) Ödenmiş sermayenin %20si
E) Vergi öncesi dönemkârının %25i

50.İşletmenin stok bağımlılık oranı yüksek ise aşağıdaki önlemlerden hangisini alınmalıdır?
A) Stok elde bulundurma maliyetini azaltmak
B) Kâr marjını düşürmek
C) Satışları yavaşlatmak
D) Pazarlama etkinliklerini azaltmak
E) Daha çok borçlanarak stoklarını artırmak
51.Ticari yaşamın gereklerine ve muhasebe kuramı ve uygulamalarına göre hazırlanan bilançolara ne ad verilir?(2006/2)

A) Analitik bilanço
B) Konsolide bilanço
C) Ticari bilanço
D) Mali bilanço
E) İşletme bilançosu


52.Aşağıdakilerden hangisi satışların maliyeti içinde yer almaz?

A) Satılan ticari mallar maliyeti
B) Satılan hizmet maliyeti
C) Diğer satışların maliyeti
D) Satılan mamullerin maliyeti
E) Satış iadeleri


53.Aşağıdakilerden hangisi nakit çıkışı değildir?

A) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları
B) Ödenen vergi ve benzerleri
C) Kısa vadeli yabancı kaynak ödemeleri
D) Hisse senedi ihraç primlerinden sağlanan nakit
E) Maliyetlerden kaynaklanan nakit çıkışları


54.Nakit akış tablosunun düzenlenebilmesi için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

A) Gelir tablosuna
B) Kapanış bilançosuna
C) Özkaynak değişimtablosuna
D) Açılış bilançosuna
E) Kâr dağıtımtablosuna


55.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Ortaklara borçlar
B) Yasal Yedekler
C) Diğer Kâr Yedekleri
D) Personele borçlar
E) Satışlar


Net Kâr (Vergi Sonrası Kâr) / Hisse Senedi Sayısı
56.Bu formül aşağıdakilerden hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır?

A) Hisse başına kârın
B) Hisse başına temettünün
C) Yönetim kuruluna payın
D) II. Tertip yasal yedeklerin
E) Ortaklara payın


Hazır Menkul Kıymetler /61472;61483;Değerler
Kısa Vadeli Yab.Kay.Toplamı
57-Bu formül aşağıdaki oranlardan hangisinin hesaplanmasında kullanılmaktadır?
A) Stok bağımlılık oranının
B) Cari oranın
C) Likidite oranının
D) Nakit oranının
E) Fon karşılama oranının
58.Toplam Özkaynaklar/ Pasif Toplamı Oranının %40ın altına düşmesi ne anlama gelir?

A) İşletmenin sermayesinin yeterli hale geldiği
B) İşletmenin kâr dağıtamayacağı
C) İşletmenin finansman riskinin arttığı
D) İşletmenin sermaye artırımına yöneldiği
E) İşletmenin varlıklarının zayıflığı59.Fiyat/Kazanç Oranının yüksekliği ne anlama gelir?

A) İşletmenin sermaye yetersizliği çektiği
B) Pay başına kârlar düşükken bile hisse senedi fiyatının yüksek olduğu
C) İşletmenin zarar ettiği
D) İşletmenin borçlanmaya gideceği
E) İşletmenin yeterli kârlılığa ulaşamadığı60.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir?

A) Kasa
B) Çıkarılmış tahviller
C) Dönemkârı
D) Banka kredileri
E) İştirakler61.Nakit oranının genel olarak % kaç olması yeterli kabul edilir?(2006/3)

A) 5
B) 20
C) 40
D) 50
E) 10062.Hazır değerler ve menkul kıymetler çıkarıldıktan sonra kalan kısa vadeli yabancı kaynakların stokların kaç katı olduğunu gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alacak devir hızı
B) Ortalama tahsilat süresi
C) Stok bağımlılık oranı
D) Nakit oranı
E) Stok devir hızı
Ortalama Stokta + Ortalama Tahsilat
Kalma Süresi Süresi
63.Bu formül ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanır?

A) Ortalama etkinlik süresi
B) Ortalama tahsilat süresi
C) Stok bağımlılık oranı
D) Ortalama stokta kalma süresi
E) Alacak devir hızı oranı

64.İşletmenin Toplam Aktifler / Ödenmiş Sermaye Oranı nın artması ne anlama gelmektedir?

A) Varlık yapısının kuvvetli olduğu
B) Borç ödeme gücünün yetersiz olduğu
C) Özkaynak ağırlıklı bir finansman modeline sahip olduğu
D) Faiz yükünün arttığı
E) Borç ağırlıklı bir finansman modeline doğru kaydığı


Olağan Kâr / Net satışlar
65.formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır?

A) Faaliyet kârlılığı oranı
B) Olağan kârlılık oranı
C) Net kârlılık oranı
D) Dönem kârlılığı oranı
E) Brüt satış kârlılığı oranı


66.İşletmenin dönen varlıklarında %40 oranında artış duran varlıklarında ise %103 oranında bir artış olması aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) İşletmenin üretimini arttırmaya yöneldiği
B) İşletme sermayesinin fazla olduğu
C) İşletmenin duran varlıklar ağırlıklı varlık edinme politikası izlediği
D) İşletmenin nakte ihtiyaç duyduğu
E) İşletmenin dönen varlıklarını elden çıkarmaya çalıştığı


67.Sektördeki rekabetin arttığını ve rekabet koşullarının ağırlaştığını aşağıdakilerden hangisi ifade etmektedir?

A) Satışların maliyetinin artması
B) Özkaynakların artması
C) Faaliyet giderlerinin düşme eğiliminde olması
D) Satış indirimlerinin hızla artış göstermesi
E) Dönen varlıkların azalması


68.Paybaşına temettü oranı hangi grup oranlar içinde yer alır?

A) Kârlılık durumu oranları
B) Borsa performans oranları
C) Likidite durumu oranları
D) Finansal durumoranları
E) Faaliyet etkinliği oranları


69.Faiz giderleri ve kur farkı giderleri gelir tablosunun hangi grubunda yer alır?

A) Finansman giderlerinde
B) Faaliyet giderlerinde
C) Olağandışı gider ve zararlarında
D) Satılan malın maliyetinde
E) Diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararlarda

70.Bir işletmede cari oran aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Faiz yükünü
B) Kârlılık durumunu
C) Kaynak yapısını
D) Kısa vadeli borç ödeme gücünü
E) Kâr dağıtma kabiliyetini
71.Aşağıdakilerden hangisi finansal verilerin çeşitliliğine göre yapılan analiz türüdür?(2007/1)

A) Kredi analizi
B) Dinamik analiz
C) Statik analiz
D) Yatırım analizi
E) İç analiz


72.Personele ödenecek temettüler aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?

A) Satışlar
B) Personele borçlar
C) Diğer Kâr Yedekleri
D) Yasal Yedekler
E) Ortaklara borçlarİşletmenin 1. yılda satışlarının maliyeti 3.600 YTL iken 2. yılda satışların maliyeti gerçekleşmemiştir.
73.Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi bu değişmeyi ifade etmektedir?

A) %100lük ve 3 600 YTL bir azalış vardır.
B) 3 600 YTL bir azalış vardır. Azalan yüzdesi yoktur.
C) 3 600 YTL bir değişim ve %36 lık bir azalış vardır.
D) Bu kalem bu tekniğe göre hesaplanamaz.
E) Satışların maliyetinin yüksekliği kârı azaltmaktadır.


74.İşletmenin dönen varlıkları %50 oranında artış gösterirken kısa vadeli yabancı kaynaklarının %25 oranında azalması ne anlama gelir?

A) Borçlarının özkaynaklarından az olduğu
B) Otofinansman gücünün arttığı
C) Kısa vadeli borç ödeyebilme kabiliyetinin arttığı
D) İşletmenin kârlılığının arttığı
E) İşletmenin kârı dağıtmayıp sermayeye eklediğiİşletmenin 1.yıldaki faiz karşılama oranı 161 iken 2.yılda faiz karşılama oranı 050 olarak gerçekleşmiştir.
75.Bu durum aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanır?

A) Faiz giderleri azalmıştır.
B) Maliyetler yükselmiştir.
C) Otofinansmana ağırlık verilmiştir.
D) İşletme faizsiz borçlanma yoluna gitmiştir.
E) Faiz giderlerini karşılamada sorun
yaşanmaktadır.76.Aşağıdakilerden hangisi stok bağımlılık oranı hesaplamasında kullanılmaz?

A) Hazır değerler
B) Stoklar
C) Ticari alacaklar
D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar
E) Menkul kıymetler77.Aşağıdaki oranlardan hangisi hisse senedi yatırımları için bir karşılaştırma kriteri olarak kullanılmaktadır?

A) Pay başına kâr oranı
B) Pay başına temettü oranı
C) Kâr dağıtımoranı
D) Fiyat-kazanç oranı
E) Piyasa değeri/defter değeri oranı


78.Nakit akış tablosu hangi esasa göre düzenlenmektedir?

A) Tahakkuk esası
B) Maliyet esası
C) Sermaye esası
D) Kâr esası
E) Nakit esası


79.Aşağıdakilerden hangisi bir nakit çıkışı değildir?
A) Sermaye artışından sağlanan nakitler
B) Ödenen vergi ve benzerleri
C) Ödenen temettüler
D) Finansman giderlerinden dolayı nakit çıkışları
E) Duran varlık yatırımlarına ilişkin nakit çıkışları


80.Net işletme sermayesindeki değişim tablosu düzenlenirken aşağıdakilerden hangisi temel alınır?

A) ToplamYabancı Kaynaklar / Özkaynaklar
B) Dönen Varlıklar / Pasif Toplam
C) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Yabancı
Kaynaklar
D) Aktif Toplam / Pasif Toplam
E) Aktif Toplam / Özkaynaklar


81.Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ?(2007/2)

A) Stok devir hızı oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Ortalama etkinlik süresi
D) Likidite oranı
E) Ortalama stokta kalma süresi


82.Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır?

A) Ödenmiş Sermaye
B) Yasal Yedekler
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Hisse Senetleri
E) Çıkarılmış Tahviller


83.Aşağıdakilerden hangisi fon kullanımı yaratmaz?

A) Ödenen vergi ve benzerleri
B) Gelecek yıllara ait gelirlerdeki azalışlar
C) Ödenen temettüler
D) Sermayedeki azalışlar
E) Duran varlıkların tutarındaki artışlar
84.Aşağıdakilerden hangisi bilanço kalemlerinden biri değildir?

A) Dönemkârı
B) Kasa
C) Banka kredileri
D) Çıkarılmış tahviller
E) İştirakler
Olağan Kâr / Net satışlar
85.formülü ile aşağıdaki oranlardan hangisi hesaplanmaktadır?

A) Faaliyet kârlılığı oranı
B) Olağan kârlılık oranı
C) Net kârlılık oranı
D) Dönem kârlılığı oranı
E) Brüt satış kârlılığı oranı
Bir işletmenin; cari oranı 25 likidite oranı 15 ve stokları da 1.000 YTL dir.
86.Bu bilgilere göre işletmenin dönen varlıkları kaç YTL dir?

A) 500
B) 1.000
C) 1.500
D) 2.000
E) 2.500


I. Trend analizinin doğru sonuç verebilmesi için baz yılının istikrarlı bir yıl olarak seçilmesi gerekir.
II. Mukayeseli tablolar analizinde doğru değerlendirme yapabilmek için oranların yanında hesapların mutlak değerleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
III. Dikey yüzdelere göre gelir tablosu analiz edilirken dönem net kârı tutarı 100 kabul edilir.
87.Finansal tabloların analizi ile ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I II ve III
88Satışların maliyeti tablosunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri
B) Yarı Mamul Kullanımı
C) Genel YönetimGiderleri
D) Direkt İşçilik Giderleri
E) Genel ÜretimGiderleri


89.Aşağıdakilerden hangisi oran analizinde göz önünde tutulması gereken faktörlerden biri değildir?

A) Oranlar değerlendirilirken mevsimlik ve konjonktür hareketlerinin etkileri dikkate alınmalıdır.
B) Analizde anlamsız oranlar kullanılmamalıdır.
C) Oranlar yorumlanırken fiyat düzeyindeki değişiklikler dikkate alınmamalıdır.
D) Oranlar çeşitli kaynaklardan sağlanan ek bilgilerin ışığı altında yorumlanmalıdır.
E) Oranların hatalı bir şekilde yorumlanmasından kaçınılmalıdır.


90.Aktiflerin işletme sahiplerince ne oranda finanse edildiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?

A) (Dönen Varlıklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı
B) Özkaynaklar / Aktif Toplamı
C) (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar - Gayrimenkuller) / Aktif Toplamı
D) Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar / Pasif Toplamı
E) Özkaynaklar / Kısa Vadeli Yabancı KaynaklarBir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Kasa 50 YTL
Bankalar 100 YTL
Ticari Alacaklar 300 YTL
Stoklar 200 YTL
Satıcılar 100 YTL
Cari borçlar 400 YTL
91.Bu bilgilere göre işletmenin likidite oranını aşağıdaki işlemlerden hangisi değiştirmez?(2007/3)

A) Ticari alacakların 50 YTL tutarındaki kısmının tahsil edilmesi
B) 30 YTL tutarında kredili mal alınması
C) Bankadan 100 YTL kullanılarak uzun vadeli borcun ödenmesi
D) 20 YTL tutarında peşin mal satılması
E) 20 YTL tutarında kredili mal satılması92.Üretilen mamül maliyeti 20.000 YTL satılan mamül maliyeti 16.000 YTL olan bir işletmede dönem sonu stoku 6.000 YTL ise dönem başı stoku kaç YTL dir?

A) 6.000
B) 5.000
C) 4.000
D) 3.000
E) 2.00093.Asit test oranı 1 olarak hesaplanan işletmenin; dönen varlıkları 15.000 YTL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 12.000 YTL ise işletmenin stok tutarı kaç YTL dir?

A) 3.000
B) 4.000
C) 6.000
D) 7.500
E) 9.000


94.Aşağıdakilerden hangisi fon kaynaklarından biri değildir?

A) Uzun vadeli ticari borçlarda artış
B) Kısa vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar
C) Olağan kâr
D) Duran varlıkların satışı
E) Hisse senetleri ihraç primleri


95.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre; gelir tablosunda yer alan kalemler aşağıdakilerden hangisine oranlanmaktadır?

A) Brüt satışlara
B) Dönemnet kârına
C) Faaliyet kârına
D) Dönemkârına
E) Net satışlara


96.Dikey yüzdeler analiz tekniğine göre brüt satış kârının dikey yüzdesi 020 olan bir işletmenin net satışlarının tutarı 250.000 YTL ise satışların maliyeti tutarı kaç YTL dir?

A) 200.000
B) 125.000
C) 75.000
D) 50.000
E) 25.00097.Bir işletmenin geçmiş dönemlerinin ortalaması ile cari dönemi karşılaştırma amacıyla finansal tablolarını analiz etmesi durumunda; aşağıdaki standartlardan hangisinin kullanılması daha uygun olacaktır?

A) Bütçe standartlarının
B) Sektör standartlarının
C) Sanayi standartlarının
D) Tarihi standartların
E) İdeal standartların


98.Özkaynak finansmanının yapısının bir bütün olarak görülebildiği ve bu yapı üzerinde etkili olan kalemlerin dönemsel değişimlerinin işletme bakımından doğurabileceği etkilerin değerlendirildiği tablo aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fon AkımTablosu
B) Net İşletme Sermayesindeki Değişim Tablosu
C) Özkaynak DeğişimTablosu
D) Nakit AkımTablosu
E) Bilanço


99.Kısa vadeli borçların ödenmesi için mevcut stokların kaç katı daha satış yapılması gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir?
A) Faiz karşılama oranı
B) Stok bağımlılık oranı
C) Alacak devir hızı oranı
D) Ortalama stokta kalma süresi
E) Stok devir hızı oranı

100.Net işletme sermayesi ile ilgili olan aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Net işletme sermayesi arttıkça işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü artar.
B) Dönen varlıkların toplam tutarı ile kısa vadeli yabancı kaynakların toplam tutarı arasındaki farktır.
C) Dönen varlıkları ifade eden quot;işletme Sermayesinden farklı bir anlam taşımaktadır.
D) İşletmenin gelir tablosundan hareketle hesaplanır.
E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar dışındaki tüm kaynakları ifade eden sürekli sermayeden farklı bir anlamtaşımaktadır.
I. Cari oranı sektör ortalamasına göre yüksek ancak likidite oranı düşük olan bir işletmede sektör ortalamasına göre daha fazla stok bulunmaktadır.
II. Alacak devir hızı 6 olan bir işletmede ortalama tahsilat süresi 60 gündür.
III. Nakit oranı işletmenin stoklarına ve alacaklarına hiç dokunmadan diğer varlıklarla kısa vadeli borçlarını ödeme gücünü gösterir.
101.Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?(2008/1)

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I II ve III
Bir işletmeye ait bazı bilgiler aşağıdaki gibidir:
Dönem net kârı 7.000 YTL
Ödenecek vergi ve diğer
yasal yükümlülükler 1.000 YTL
Kısa ve uzun vadeli
borçlanma giderleri 2.000 YTL
102.Bu bilgilere göre işletmenin faiz karşılama oranı kaçtır?

A) 35
B) 4
C) 45
D) 5
E) 6103.Aşağıdakilerden hangisi gerçek bir fon çıkışı gerektirmeyen giderler arasında yer almaz?

A) Gelecek aylara ait giderlerin döneme ait kısmı
B) Reeskont faiz giderleri
C) Konusu kalmayan karşılıklar
D) Karşılık giderleri
E) Gelecek yıllara ait gelirler hesabındaki azalışlar

104.Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinlik oranlarından biri değildir?

A) Alacak devir hızı oranı
B) Asit test oranı
C) Ortalama tahsilat süresi oranı
D) Aktif devir hızı oranı
E) Stok devir hızı oranı
105.Net satışları 9.000 YTL ve ortalama alacakları 3.000 YTL olan işletmenin alacaklarının ortalama tahsil süresi kaç gündür?

A) 160
B) 150
C) 140
D) 120
E) 115
Bir işletmenin 2004 2007 yılları arası net satışları ve stoklarıyla ilgili bilgileri aşağıdaki gibidir:
2004 2005 2006 2007
Net Satışlar 100 150 160 170
Stoklar 100 170 200 250
106.Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir?

A) Stoklar satış yoluyla eritilememektedir.
B) Peşin satışlara fazla ağırlık verilmektedir.
C) Stok giderlerini azaltıcı bir politika izlenmektedir.
D) İşletme yönetimince iyi bir stok politikası yürütülmektedir.
E) Kredili satışlara fazla ağırlık verilmektedir.107.Bir işletmenin brüt satışları 120.000 YTL satıştan indirimleri 20.000 YTL satışlarının maliyeti 70.000 YTL ve faaliyet giderleri 10.000 YTL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur?

A) %20
B) %2193
C) %22
D) %2233
E) %2333108.İşletmenin günlük nakit gereksinimlerini karşılayabilme gücü aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Özkaynaklarını
B) Sermaye yapısının gücünü
C) Yatırımların kârlılığını
D) Likidite gücünü
E) Borç ödeme gücünü109.Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun oran analizi üzerinde doğuracağı etkilerden biri değildir?

A) Dönen varlık toplamı / toplam aktifler oranının yükselmesi
B) Likidite oranlarının düşmesi
C) Likidite oranlarının yükselmesi
D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar / toplam aktifler oranının yükselmesi
E) Stoklar toplamı / dönen varlıklar toplamı oranının yükselmesi110.Hisse senetleri borsada işlem görmeyen halka açık anonim şirketlerin I. Temettü tutarları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yedek akçeye eklenirler
B) Sermayeye eklenebilirler.
C) Nakden dağıtılmak zorundadırlar.
D) Hisse senedi biçiminde dağıtabilirler.
E) Nakden dağıtılma zorunluluğu yoktur.111-Stokları elde etmek için kullanılan nakdin; stokların satılması ve alacakların tahsil edilmesinden sonra tekrar nakde dönüşmesi için ortalama kaç gün gerektiğini gösteren oran aşağıdakilerden hangisidir ?(2004/2)

A) Stok devir hızı oranı
B) Ortalama stok değişim oranı
C) Ortalama etkinlik süresi
D) Likidite oranı
E) Ortalama stokta kalma süresi112-Brüt satış kârlılığı oranı 050 olan bir işletmenin net satışları toplamı 1 600 000 TL ise brüt satış kârı kaç TLdir?

A) 750 000
B) 800 000
C) 3 200 000
D) 4 000 000
E) 8 500 000113-Bir işletmenin brüt satışları 220 000 TL satıştan indirimleri 20 000 TL satışların maliyeti 70 000 TL ve faaliyet giderleri 30 000 TL ise faaliyet kârına ilişkin dikey yüzde kaç olur?

A) 42
B) 45
C) 50
D) 54
E) 65114-Aşağıdakilerden hangisi bilançonun uzun vadeli yabancı kaynaklar grubunda yer alır?

A) Ödenmiş Sermaye
B) Yasal Yedekler
C) İştiraklerden Temettü Gelirleri
D) Hisse Senetleri
E) Çıkarılmış TahvillerDönem Net Kârı / Hisse Senedi Sayısı
115-Formülü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?

A) Hisse başı temettü
B) Sermaye devir hızı
C) Pay başına temettü oranı
D) Kâr dağıtım oranı
E) Pay başına kâr oranı
116-Aynı finansal tablonun aynı dönemine ait verilerinin kendi aralarında oranlanması yoluyla uygulanan analiz türüne ne ad verilir?

A) Yatırım analizi
B) Yatay analiz
C) Eğilim yüzdeleri tekniği
D) Dikey analiz
E) Trend analizi117-Aşağıdakilerden hangisi bilanço hesabı değildir?

A) Gelir ve gider hesapları
B) Yabancı kaynak hesapları
C) Özkaynak hesapları
D) Aktifi ve pasifi düzenleyici hesaplar
E) Aktif hesaplar118-Aşağıdakilerden hangisi faaliyet etkinliği oranlarından biri değildir?

A) Stok devir hızı oranı
B) Aktif devir hızı oranı
C) Alacak devir hızı oranı
D) Ortalama etkinlik süresi
E) Fiyat/Kazanç oranı119-İşletmenin geçmiş dönemlerine ait finansal tablo verilerinden hareket ederek geleceğe yönelik ilişkileri belirlemeye olanak sağlayan analiz tekniğine ne ad verilir?

A) Yatırım analizi
B) Statik analiz
C) Eğilim yüzdeleri
D) Dikey analiz
E) Oran analizi120-Aşağıdakilerden hangisi quot;kaldıraç oranıquot; olarak adlandırılır?

A) Toplam Aktifler / Maddi Duran Varlıklar
B) Toplam Yabancı Kaynaklar / Toplam Kaynaklar
C) Ödenmiş Sermaye / Öz kaynaklar
D) Toplam Yabancı Kaynaklar / Net Satışlar
E) Dönen Varlıklar / Toplam Kaynaklar
1) E
2) B
3) B
4) D
5) A
6) C
7) A
8) D
9) B
10) E
11) A
12) C
13) D b
14) D
15) B
16) E
17) E
18) C
19) B
20) B
21) A
22) E
23) C
24) D
25) B
26) E
27) A
28) C
29) C
30) A
31) D
32) E
33) D
34) C
35) D
36) B
37) E
38) B
39) D
40) A
41) E
42) D
43) A
44) D
45) A
46) D
47) D
48) E
49) A
50) B
51) C
52) E
53) D
54) C
55) B
56) A
57) D
58) C
59) B
60) C
61) B
62) C
63) A
64) E
65) B
66) C
67) D
68) B
69) A
70) D
71) E
72) B
73) A
74) C
75) E
76) C
77) D
78) E
79) A
80) C
81) C
82) E
83) B
84) A
85) B
86) E
87) D
88) C
89) C
90) B
91) B
92) E
93) A
94) B
95) E
96) A
97) D
98) C
99) B
100) D
101) E
102) D
103) C
104) B
105) D
106) A
107) A
108) D
109) C
110) C
111) C
112) B
113) C
114) E
115) E
116) D
117) A
118) E
119) C
120) B
 
Kayıt Tutuldu Kayıt Tutuldu  
  Herkesin yazı yazması yönetici tarafından engellenmiştir.
      Başlık Yazar Tarih
    thread link
Mali analiz deneme sınavı
abana 11/01/2009 23:19
EN ÜST Cevapla
Sistem: FireBoardGönderileri Masaüstünüze Alın